Wat als corona de BV eronder heeft gekregen?

Wat als corona de BV eronder heeft gekregen?

Veel ondernemers hebben het moeilijk in deze periode. Gelukkig voorziet de overheid in allerlei steunmaatregelen, maar stel nou dat ondanks die steunmaatregelen het coronavirus jouw BV eronder gaat krijgen, wat dan?

Allereerst is het belangrijk om tijdig de stekker eruit te trekken. Voor ondernemers is de onder- neming die zij hebben opgebouwd hun ‘kindje’, dit heeft tot gevolg dat men de neiging heeft om veel te lang door te ploeteren. In sommige gevallen wordt zelfs het privévermogen gebruikt om de onderneming maar overeind te houden. Om ervoor te zorgen dat je niet met al je vermogen, dus ook je privévermogen, het schip in gaat, is het verstandig om tijdig de BV te stoppen.

Het beëindigen
Bij het opheffen van een BV kunnen er vier situaties van toepassing zijn, waarbij er drie manieren zijn waarop de BV kan worden beëindigd:
1. Een lege BV, dus een BV zonder baten en schulden, kan worden opgeheven door middel van een Turboliquidatie.
2. Een BV met uitsluitend schulden, en dus niets meer op de activa-zijde van de balans, kan worden opgeheven voor middel van Turboliquidatie.
3. Een BV met meer baten dan schulden kan worden opgeheven door de BV te ontbinden en te vereffenen.
4. Een BV met meer schulden dan baten kan worden opgeheven door middel van faillissement of schuldeisersakkoord.

De vervolgstappen
Naast het op de juiste wijze opheffen van de BV, dienen er nog een aantal zaken te worden geregeld. Zo is het belangrijk om tijdig de steunmaatregelen in verband met corona stop te zetten, zodat je
niet onterecht steun ontvangt wat dan later weer moet worden terugbetaald. Denk verder ook aan het afmelden van de BV bij andere instanties en organisaties, zoals de Belastingdienst, beroeps- organisaties, verzekeringsmaatschappijen, banken, etc. Verder heb je nog de verplichting om 7 jaar
de administratie te bewaren. Tot slot is het nog aan te bevelen om na te gaan of er recht is op een uitkering na het beëindigen van de onderneming.

Bij het stoppen van de onderneming en het opheffen van de BV komt dus nog best wel wat kijken. Om te zorgen dat je niet tegen onaangename verrassingen aanloopt, is het belangrijk om eerst op een rijtje te zetten wat er moet gebeuren of hulp in te schakelen.

MEER WETEN?
Van Velzen accountants en adviseurs https://vanvelzenaa.nl/ 

Denise Boelé is geboren in 1987, getrouwd en heeft twee kinderen. Zij is als belastingadviseur verbonden aan Van Velzen Accountants en Adviseurs en werkzaam in de Bollenstreek voornamelijk in het mkb. Zij vindt het belangrijk om samen met haar collega’s het beste voor de klant te bereiken, waarbij de wensen en behoeften van de klant centraal staan. Een advies is in haar ogen alleen een goed advies als het ook past bij diegene die het advies krijgt!

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties