Strategisch Adviseur

Strategisch Adviseur

Als ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van jouw financiële situatie, maar kan je op elk moment van de dag inzicht hebben in de cijfers van je bedrijf?

Vaak wordt gedacht dat het onmogelijk is om elk moment van de dag inzicht te hebben in de cijfers van je bedrijf. De boekhouder maakt pas na afloop van een bepaalde periode (bijvoorbeeld kwartaal, halfjaar of jaar) de cijfers op. Een boekhouder wordt daarom ook wel eens gekstekend een geschiedschrijver genoemd. Maar tijden veranderen!

Er bestaan tegenwoordig heel veel goede boekhoudprogramma’s die gebruiksvriendelijk en betaalbaar zijn. Uit die boekhoudprogramma’s kunnen actuele (beknopte) overzichten van de cijfers van de onderneming worden gehaald. In geval zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in de markt of in geval er investeringsbeslissingen genomen moeten worden, kan een ondernemer dus de actuele cijfers raadplegen.

Voorwaarde voor het op elk moment van de dag inzicht hebben in de cijfers van je bedrijf, is wel dat de administratie goed wordt bijgehouden. Ik ben me ervan bewust dat het bijhouden van de administratie niet voor iedereen gemakkelijk is, maar het is wel essentieel om goed onderbouwd beslissingen te kunnen nemen. Mijn ervaring is dat door het gebruik van een boekhoudprogramma ondernemers prima in staat zijn om zelf de boekhouding bij te houden. De ondernemer heeft daardoor goed inzicht in zijn financiële positie.

Wat dan in sommige gevallen nog ontbreekt, is de kennis bij de ondernemer om de cijfers van het bedrijf goed te kunnen lezen en daarmee de gevolgen van bepaalde beslissingen in te schatten. Dit is precies waar de boekhouder bij kan en zou moeten helpen.

Door alle ontwikkelingen op het gebied van boekhoudsoftware is de rol van de boekhouder dus veranderd van geschiedschrijver naar (strategisch) adviseur. Een belangrijke vraag die dan rijst, is of jouw boekhouder zijn toegevoegde waarde wel blijft bewijzen in die nieuwe rol!? Nu je zelf in staat bent om de boekhouding op te stellen, heb je vooral iemand nodig die met je meedenkt over de toekomst van de onderneming en met je mee- evolueert en -innoveert.

Denise Boelé is geboren in 1987, getrouwd en heeft twee kinderen. Zij is als belastingadviseur verbonden aan Van Velzen Accountants en Adviseurs en werkzaam in de Bollenstreek voornamelijk in het mkb. Zij vindt het belangrijk om samen met haar collega’s het beste voor de klant te bereiken, waarbij de wensen en behoeften van de klant centraal staan. Een advies is in haar ogen alleen een goed advies als het ook past bij diegene die het advies krijgt!

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties