Staatssecretaris wil normen gerecyclede bouwstoffen aanpassen

Staatssecretaris wil normen gerecyclede bouwstoffen aanpassen

Staatssecretaris Steven van Weyenberg heeft toegezegd zich in te gaan zetten om de wettelijke norm voor de samenstelling van gerecyclede bouwstoffen zoals Beaumix aan te passen. Hij deed deze toezegging bij een Kamerdebat in september van de commissie  Infrastructuur & Waterstaat. De gemeente Katwijk had de Kamer en staatssecretaris herhaaldelijk opgeroepen de wet te wijzigen, naar aanleiding van de zorgen over het gebruik van Beaumix in Katwijk. Hierin werden door bewoners batterijen aangetroffen, wat wettelijk toegestaan bleek.

Wethouder Rien Nagtegaal: “Het is goed te weten dat er aandacht blijft voor de samenstelling en het gebruik van gerecycled materiaal als bouwstof. Katwijk is inmiddels niet meer de enige gemeente, ook in Schouwen-Duiveland in Zeeland zijn batterijen aangetroffen. We zijn blij met de uitspraak van de nieuwe staatssecretaris, die aangeeft dat ongeacht of het is toegestaan, het onwenselijk is dat batterijen in bodemas worden aangetroffen. Op korte termijn verandert het niets, maar we voelen ons gesteund door het Rijk en we blijven de ontwikkeling van nieuwe regelgeving uiteraard nauwgezet volgen.”   

Aandacht voor Beaumix in de Tweede Kamer
De gemeente Katwijk greep een eerder debat van de Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat in mei al aan om de zorgen over de gebruikte Beaumix in Katwijk bij de Rijksoverheid onder de aandacht te brengen. Meerdere Kamerleden stelden toen vragen aan de staatssecretaris over het dossier. In september bracht SP-Kamerlid het Beaumix-dossier opnieuw ter sprake. Ze merkte op dat er onduidelijkheid was over het standpunt van de staatssecretaris op dit onderwerp. Hierop kwam Van Weyenberg met zijn toezegging: “Hoewel de hoeveelheid gebruikte batterijen binnen de norm valt, vind ik dit onwenselijk. Daarom wil ik de norm aanscherpen. En dat ga ik doen in overleg met de sector. De vraag is hier wel bij of het technisch haalbaar en uitvoerbaar is. Maar ik heb de overtuiging dat het kan. Sterker nog, ik ben zelf, los van de wettelijke norm, in gesprek met de sector over de vraag of er nu al meer batterijen uit het bodemas kunnen worden gehaald; nog voordat ik de wettelijke norm heb aangepast. En ik zal jullie begin 2022 vertellen waar ik sta met dit traject.”

De gemeente Katwijk blijft dit dossier nauwlettend volgen, en hoopt dat de regelgeving over het gebruik van gerecyclede bouwstoffen wordt aangepast.

 


Reacties