Snelle kabinetsformatie cruciaal voor verduurzaming industrie in Randstad

Snelle kabinetsformatie cruciaal voor verduurzaming industrie in Randstad

De voorgenomen investeringen voor het komende parlementaire jaar zijn minimaal. In deze tijd van herstel van de coronacrisis en de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, inclusiviteit en digitalisering kan dat niet, zeker niet in het westen van het land waar een enorm grote opgave ligt voor het verduurzamen van de industrie. Het is zaak dat de kabinetsformatie zo snel mogelijk rond komt.

“Het demissionaire kabinet trekt 6,8 miljard euro uit voor beleid om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat is een begin, maar ook een druppel op de gloeiende plaat”, zegt Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West in een reactie op de presentatie van de Miljoenennota vandaag. “Zo zijn de extra subsidiemogelijkheden voor bedrijven om hun bedrijfsvoering te vergroenen hard nodig. Dit beleid sluit aan bij onze brede welvaartsvisie, waarin we vanuit ondernemerschap willen bijdragen aan een gezonde economie en een inclusieve regio waarin we in samenwerking aan innovatieve en duurzame oplossingen werken.”


Petrochemie
De industrie in Noord- en Zuid-Holland staat voor een enorme verduurzamingsopgave. De uitdagingen van bijvoorbeeld de petrochemische industrie op het Haven Industrieel Complex Rotterdam en Tata Steel in de regio IJmond zijn complex. “Maar er liggen ook  prachtige kansen. De industrie in onze regio zorgt voor heel veel banen, is innovatief en ambitieus en wil investeren in transities naar onder meer waterstof. Dat lukt uitsluitend met steun van het Rijk”, benadrukt Keukens.


Elektriciteitsnet
Ondernemers in Noord- en Zuid-Holland maken zich grote zorgen over de capaciteit van het elektriciteitsnet. Het tekort neemt snel toe, enerzijds door het economisch herstel, anderzijds door de elektrificatie als gevolg van het klimaatbeleid. Er is landelijke regie nodig op investeringen in uitbreiding van die capaciteit. Een belangrijk deel van de bovengenoemde 6,8 miljard euro moet hiervoor worden ingezet.


Bereikbaarheid
Keukens geeft verder aan dat het demissionaire kabinet geen of te bescheiden plannen heeft voor het verbeteren van het vestigingsklimaat, de bereikbaarheid en de arbeidsmarkt in de Randstad. Wat de bereikbaarheid aangaat, zijn investeringen in met name de spoorverbindingen Oude Lijn (Leiden-Dordrecht) en Noord-Zuidlijn (Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp) en de wegverbindingen A8–A9 en de Bodegravenboog (N11–A12) nodig.

 


Reacties