Schadenberg Groep investeert in verantwoordelijkheid

Schadenberg Groep investeert in verantwoordelijkheid Foto: Michel ter Wolbeek

Janne van Excel (30) nam op 1 januari van dit jaar officieel de Schadenberg Groep over van zijn vader (60) en bouwt nu verder aan het levenswerk van senior: een gerenommeerd en supergezond bedrijf met ontzettend veel potentie om nog verder door te groeien. En senior? Die adviseert zijn zoon en is buiten de Schadenberg Groep om nog steeds als ondernemer actief.

'Alleen goede mensen leveren goed werk'

“Mijn vader wenste mede te stoppen door de sneltreinvaart waarin de algehele marktontwikkelingen elkaar de laatste jaren opvolgen”, vertelt Janne. “Daar hoorden volgens hem nieuwe inzichten en dus vers bloed bij. Echter, voordat hij het stokje officieel overdroeg, kwam hij met het initiatief om een handboek te schrijven, waarin de toekomstvisie van de Schadenberg Groep werd opgenomen. In dat boek stopte hij al zijn ervaring en tegelijkertijd liet hij de mensen die het moesten gaan doen invulling geven aan die toekomst.”

De onbetwiste hoofdredacteur van dit document was zijn zoon Janne. Niet alleen omdat hij zijn opvolger werd, maar vooral ook omdat hij een glasheldere mening heeft over het beleid dat het bedrijf de komende jaren moet voeren. Het credo dat in het handboek vermeld staat, is het credo waarmee de Schadenberg Groep nadrukkelijk aan de weg gaat timmeren: ‘De toekomst bouwen we samen’.

Grootste kapitaal
De Schadenberg Groep, opgericht in 1977 en van origine een infrabedrijf, is door de jaren heen uitgegroeid tot een vastgoedexpert met ontzettend veel knowhow op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, ondergrondse leidingen en netwerken, renovatie en nieuwbouwprojecten (van woning- tot utiliteitsbouw), dakwerken, verticale dak- en siertuinen, installatietechniek, optimalisatie en onderhoud van drinkwatersystemen en vastgoed. De focus ligt op het grootste kapitaal van het bedrijf en dat zijn volgens Janne de 300 medewerkers. De reden is simpel: “Omdat alleen goede medewerkers goed werk kunnen leveren.” Tijd voor een interview met Janne. Of is het Janne junior? Hij lacht en zegt: “In het begin was ik junior. later werd ik Janne en werd mijn vader steeds vaker senior genoemd. Dat kwam omdat er toen al sprake was van een transitie waarvoor ik mede verantwoordelijk was. Maar Janne of junior, het maakt mij niets uit.”

Waarom schrijven jullie ‘samen’ met hoofdletters? “In onze optiek draait het succes van bouw- en bouw gerelateerde werken om de samenwerking in de keten. Voor en met de klant werkt iedereen toe naar het beste resultaat. Dat vraagt om kennis, goede afspraken en verantwoordelijkheid dragen. Niemand bouwt alleen, anno 2023 doe je dat altijd samen.”

Vat jullie toekomstvisie eens in een paar zinnen samen.
“Ons bedrijf stevig inrichten met competente mensen en zorgen dat je te allen tijde conjunctuurbestendig bent. Contracten zorgen daarbij voor continuïteit en losse projecten zijn de kers op de taart. Onze huidige toekomstvisie reikt tot 2026. Deze eeuw heeft ons geleerd dat de markt constant verandert en dat verder kijken dus weinig zin heeft.”

'Als het verbeteringen oplevert, dwing ik mezelf tot veranderen'

Jullie branche is nog steeds traditioneel, maar in jullie toekomstvisie wordt van mensen veranderingsgezindheid verwacht. Hoe krijg je dat voor elkaar?
“Door ruimte te geven aan nieuwe, frisse ideeën en te investeren in verantwoordelijkheid. Ons werk begint met veilig werken en met normen en waarden. Vervolgens vinden wij dat iedereen naar zichzelf moet kijken. Vraag jezelf altijd af: wat is het resultaat van hetgeen ik doe? Kan dat efficiënter? Kan ik het resultaat in positieve zin beïnvloeden als ik dingen anders doe? Dit klinkt allemaal heel simpel, maar dat is het niet. Veranderingsgezindheid is in het algemeen niet groot, bij mij evenmin. Maar ik dwing mezelf tot veranderen als ik geloof of zie dat het resultaat daardoor verbetert. Daarom daag ik onze mede- werkers uit hetzelfde te doen.”

Welke veranderingen zijn nu actueel binnen de Schadenberg Groep?
“Intern stimuleren wij eigenaarschap: mensen die hun werk verrichten alsof zij dat voor hun eigen bedrijf doen. Dit zijn betrokken mensen die voor mij en anderen als sparringpartner fungeren. Zo komen initiatieven en leiderschap bovendrijven. Vroeger keek iedereen naar mijn vader. Dat was een andere tijd, waarin de baas bepaalde. Maar als je verantwoordelijkheid wilt doorvoeren in je bedrijf, moet je daarvoor de ruimte geven. Iedereen mag mij vragen stellen en iedereen krijgt vervolgens antwoord. Maar wie verantwoordelijkheid neemt, hoeft mij niet zoveel vragen te stellen. Die lost de zaken zelf op zoals wij dat met elkaar hebben afgesproken.”

En extern?
“Wij moeten eigenlijk alleen maar bezig zijn met de vraag van de klant en niet met wat wij zelf graag willen doen. In de keten staat de klant centraal. Wij honoreren, indien mogelijk, diens wensen. Voorwaarde voor succes is dat wij de klant en de klant ons als gelijkwaardige ziet. Een tweede voorwaarde is de communicatie. De technici in ons bedrijf moeten beseffen dat de klant die technische kennis vaak niet heeft en dat het hem ook niet altijd interesseert. Dus leg alles begrijpelijk uit. Bedenk ook dat de weg ernaartoe voor de meesten klanten minder belangrijk is dan het eindresultaat.”

De Schadenberg Groep is omvangrijk. Je mikt op autonome en autochtone groei. Waaraan voldoet een serieuze overnamekandidaat? “Kortgezegd, dat zijn bedrijven die in de keten passen en waar capabele mensen werken. Een bedrijf met perspectief dus. Deze bedrijven krijgen de naam Schadenberg mee. Ik vind de branding van onze naam heel belangrijk.”

Ben jij boerenslim?
“Mmm ja. Ik zeg vaak: probeer problemen tot iets kleins plat te slaan. Wij hebben een beleid waarin een duidelijke koers staat beschreven. Dat zorgt voor houvast voor iedereen. Blijkt dat toch onvoldoende, stel jezelf dan de volgende vragen: ‘Zou ik deze investering thuis ook doen en hoe wil ik dan benaderd en behandeld worden?’ In die antwoorden ligt de oplossing van het vraagstuk dan bijna altijd opgesloten.”

Hoe is bij jou de balans tussen werk en privé? “Mijn vader was dag en nacht aan het werk als het moest. Voor zijn bedrijf zette hij alles opzij en daar heb ik groot respect voor. Echter, ik ben van een andere generatie en hecht, net als veel anderen van mijn generatie, grote waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé. Ik ga om zes uur ’s avonds naar huis. Dat compenseer ik met efficiency op het werk. Niet oeverloos vergaderen, maar ter zake doende. Maak heldere afspraken en hou je aan de planning. Bel om zaken te bespreken en mail om zaken op te volgen. Wij stimuleren mensen eerst goed na te denken om vervolgens, zonder extra werkdruk te voelen, geen tijd te hoeven verspillen.”

Dat klinkt als lean and mean?
“Dat snap ik, maar dat is geenszins het geval. Want zoals ik al zei bieden wij veel ruimte voor nieuwe initiatieven en eigenaarschap. De slogan van mijn vader was altijd: ‘Droom groot en wees niet bang om te falen.’ Die slogan heb ik overgenomen.”

Ben jij een ongeduldig mens?
“Soms, maar ik kom tot inkeer als anderen mij een spiegel voorhouden. Dat doet Ronald Bruins, onze financieel directeur, regelmatig. Dan zegt hij: ‘Janne, doe nou even rustig. Je gaat te hard.’ Ik probeer mijn ongeduld dan te vertalen in oplossingen. Zoals het wegnemen van de beren op de weg die anderen wel zien: komt er een crisis aan of komen er kansen en nieuwe dingen op ons pad? Risicomanagement is goed, maar risico’s zijn geen reden om iets niet te doen als je die kunt omzeilen of minimaliseren.”

Wat vindt jouw vader van de wijze waarop jij de Schadenberg Groep leidt?
“Hij is trots, maar vindt ook dat het soms te weinig gaat over geld verdienen. In mijn optiek verdien je geld door passie in je werk te leggen. Daarbij is houding, techniek en cultuur belangrijk. Als die goed zijn ingebed in je organisatie, komt het geld vanzelf.”

Tot slot, je bent 30 jaar. Dat is best jong om aan het hoofd van zo’n groot bedrijf te staan.
“Leeftijd is voor mij onbelangrijk. Sommige mensen zijn op leeftijd, maar hebben een jonge geest. Ik denk dat ik een wat oudere ziel heb. Er zijn mensen die vinden dat ik met een gouden lepel in mijn mond ben geboren. Er zijn ook mensen die er niet aan moeten denken om in mijn schoenen te staan. Ik vind dat ik gezegend ben, maar voel ook de verantwoordelijkheid op mijn schouders drukken en besef als geen ander dat niets vanzelf gaat. Dus hebben beide kampen misschien wel een beetje gelijk.”

Over Janne van Excel
Janne van Excel groeide samen met zijn vader, moeder en twee zussen op in Westerland en Hippolytushoef en woont nu in Anna Paulowna. Hoewel het leren hem gemakkelijk afging, besloot hij reeds op 15-jarige leeftijd fulltime bij een hovenier te gaan werken. Daar leerde hij de kneepjes van het groene vak, inclu- sief het straatwerk. Toen zijn vader vroeg of hij als stratenmaker bij hem in dienst wilde treden, gaf hij daar gehoor aan. Op 21-jarige leeftijd besloot hij toch weer naar school te gaan. Terwijl hij werkte bij de Schadenberg Groep behaalde hij diverse HBO-certificaten, zijn uitvoerdersdiploma en aannemers- papieren. Daarnaast volgde hij een opleiding in commerciële bedrijfsvoering. Janne is getrouwd met Lola en heeft twee dochters van 1 en 2 jaar oud. De derde wordt eind september verwacht.

SCHADENBERG GROEP
Zuiderkoggeweg 19
1607 MV Hem
0228 - 54 12 25
info@schadenberg.nl
www.schadenberg.nl


Reacties

WhatsApp us!