Rode kaart voor het ondernemersfonds

Rode kaart voor het ondernemersfonds

“In strijd met de wet en in strijd met het gelijkheidsbeginsel", zo luidt in mei 2020 het oordeel van het Gerechtshof Den Haag over het Teylingse ondernemersfonds. Het Hof maakt gehakt van de constructie van het fonds. Als het aan de advocaten Peter Steenbergen en Jeroen Joustra ligt, komt er nu eindelijk een definitieve oplossing. Een goed moment om even terug te blikken.

Kern van de zaak
Om het ondernemersfonds te financieren verhoogde de gemeente de zakelijke OZB voor 2016 en 2017 met 20%. Dat kostte de ondernemers in Teylingen € 800.000 extra. Maar agrarische ondernemers konden die verhoging weer terugvragen bij de SOT (Stichting Ondernemersfonds Teylingen). Dat was de retributieregeling.

Volgens de VOT (Vrije Ondernemers Teylingen) en Steenbergen Advocaten was deze regeling in strijd met het recht. Belastingheffing is een algemene wettelijke maatregel. Teruggave van belastinggeld leidt tot bevoordeling van bepaalde ondernemers en is daarom niet toegestaan. Het Hof is het daar 100% mee eens.

"De gemeente behoort de gelijkheid van burgers en ondernemers te waarborgen", aldus Steenbergen. "Dat is hier misgegaan, het fonds werd een prestigeproject, dat moest en zou er komen, desnoods op basis van ongelijke behandeling via de OZB. Dat is in strijd met de grondrechten van de burgers. De gemeente is buiten haar boekje gegaan."

Lees meer

 

 


Reacties