Netwerk Zoetermeer

Netwerk Zoetermeer

“Open onze site en je leest: Ambitieus samenwerken … tot ongekende hoogte. Voor Netwerk Zoetermeer is samenwerken dé manier om ervoor te zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke(re) stad is om in te ondernemen, om in te wonen en om te bezoeken. We zijn voortdurend bezig met samenwerken en dat doen we niet voor onszelf, maar voor de stad, de ondernemers, de inwoners en de bezoekers”, aldus Ruud Steggerda, directeur van het Netwerk.

Samenwerken als vanzelfsprekendheid

Netwerk Zoetermeer, ontstaan uit de fusie tussen de Stichting Floravontuur Promotie Zoetermeer en Ondernemersvereniging RVOZ, is met 325 aangesloten bedrijven en organisaties de grootste en meest betekenisvolle businessclub in de regio Zoetermeer. “We organiseren zelf, maar altijd samen met partners, goedbezochte netwerkbijeenkomsten voor onze leden. Om het ondernemers- en vestigingsklimaat in de stad te stimuleren, leveren we daarnaast echter ook een bijdrage aan het Zoetermeerse programma op het gebied van vrije tijd, evenementen, cultuur en sport. We doen dat door zelf verschillende beeldbepalende evenementen (o.a. het Bevrijdingsfestival Zoetermeer en Bodega Norton Culinair Zoetermeer) te organiseren en doen ook veel in samenwerking met andere partijen”, vertelt Ruud. “Die samenwerking kan veel vormen aannemen. We delen onze kennis en ons netwerk op het gebied van evenementenorganisatie graag met andere enthousiaste initiatiefnemers. We sparren niet alleen met verenigingen, stichtingen en instellingen die een evenement in Zoetermeer willen organiseren, denken mee en adviseren, maar kunnen hen door de inzet van ons Garantiefonds ook financieel ondersteunen. Dit zorgt voor een mooi, gevarieerd evenementenprogramma, dat bijdraagt aan een aantrekkelijk woon-, werk- en vestigingsklimaat en daar is het ons en de bij ons aangesloten ondernemers steeds om te doen."

Nieuwe kansen
“In Zoetermeer weten veel ondernemers elkaar gelukkig doorgaans goed te vinden. Ze doen zaken met elkaar, werken met elkaar samen en helpen elkaar ook. Daar hebben we in de coronaperiode prachtige staaltjes van gezien. Veelal is voor zo’n verbinding tijdens een van onze netwerkbijeenkomsten ooit de basis gelegd, daar doen we het voor”, aldus Ruud. “Tussen verschillende partijen in Zoetermeer zou de samenwerking nog meer kunnen worden opgevoerd. Samen ben je immers vaak sterker dan alleen en uiteindelijk gaat het altijd om de resultaten die behaald kunnen worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan samenwerkingen in de regio, met andere businessclubs, in belangenbehartiging voor ondernemers en in activiteiten die Zoetermeer in de regio en landelijk op de kaart zetten. 

'Ik zie volop nieuwe kansen voor nog meer samenwerking'

Als Netwerk Zoetermeer willen we niets liever dan verbinding zoeken, ontmoeten en kennis delen en dat ook voor andere partijen faciliteren.” Met een nieuwe gemeenteraad, een nieuw en ambitieus college van burgemeester en wethouders en een nieuw elan, ziet Steggerda veel nieuwe kansen voor samenwerking. “We kunnen gaan aanpakken!” Hij besluit: “We zijn een enthousiaste, creatieve organisatie en hebben veel knowhow in huis. We hebben hier hart voor de stad en willen, in het belang van onze leden, Zoetermeer graag nóg aantrekkelijker maken. We kijken uit naar nieuwe samenwerkingen om dat doel te bereiken.”

Platform Ondernemersbelangen Zoetermeer
Netwerk Zoetermeer heeft ervoor gekozen om de belangenbehartiging van alle ondernemers in Zoetermeer onder te brengen in een aparte entiteit. Hiervoor is het Platform Ondernemersbelangen Zoetermeer opgericht. Gerard Milo is benoemd als voorzitter en voert momenteel verkennende gesprekken met zowel ondernemers als gemeente. Het Platform wil de gesprekspartner worden van de gemeente namens de ondernemers in Zoetermeer en heeft als doel om alle organisaties die ook aan belangenbehartiging doen (zoals Onze Zoetermeerse Bouwsociëteit, Koninklijke Horeca Nederland, maar ook bijvoorbeeld BIZ Dorpsstraat), bij elkaar te brengen om op die manier sterker te staan en kortere lijnen met de politiek en achterban te kunnen onderhouden. Inmiddels zijn de speerpunten waarop de belangenbehartiging zich zal richten geïnventariseerd en wordt er gewerkt aan het opstellen van een agenda. Na de zomervakantie wil het Platform inhoudelijk aan de slag.

NETWERK ZOETERMEER
Eerste Stationsstraat 97a
2712 HE Zoetermeer
079 - 316 16 16
www.netwerkzoetermeer.nl


Reacties