Miljoenenontbijt VNO-NCW Rijnland 2021 ‘Samen werkt het!’

Miljoenenontbijt VNO-NCW Rijnland 2021 ‘Samen werkt het!’

We kijken terug op een geslaagd Miljoenenontbijt woensdagochtend bij Heineken in Zoeterwoude.

Samen met Werkgevers Servicepunt Holland Rijnland (WSP HR) organiseerden we dit jaar een bijeenkomst met als centraal thema de krapte op de arbeidsmarkt. Het Miljoenenontbijt Rijnland staat traditioneel in het teken van de Miljoenennota, maar gezien de beleidsarme inhoud dit jaar en de demissionaire status van het kabinet, was er gelegenheid om een paar interessante economische ontwikkelingen te bekijken. Stefan Groot van RaboResearch deelde zijn bevindingen waar hij zijn presentatie startte met ‘Hobbels op de weg naar het nieuwe normaal’.

Frank Verduijn van het UWV nam ons vervolgens mee in de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarbij de krapte op de arbeidsmarkt het meest in het oog sprong. Met name de mismatch tussen vacatures en beschikbare kandidaten is een groot probleem.

Daniella de Wit, manager reïntegratie en werkgeversdiensten bij het WSP, geeft aan dat het delen van voorbeelden over het in dienst nemen van medewerkers die extra ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen inspiréért. Tijdens het Miljoenenontbijt van VNO-NCW Rijnland vertelden 5 werkgevers aan collega’s over hun ervaringen hiermee, en met de ondersteuning die het WSP HR hen biedt. WSP HR is blij met haar klanten en de samenwerking met werkgevers.

De economische vooruitzichten zijn rooskleurig, alleen met een demissionair kabinet blijven belangrijke zaken liggen. Hoog tijd dat een nieuw kabinet zich voortvarend vormt.

Veel dank voor je komst, fijn dat je erbij was. Wij hopen dat je een waardevolle ochtend hebt beleefd. 

Onze speciale dank gaat uit naar de sprekers, partners die dit bijzondere ontbijt mede mogelijk maakten.

Fotoreportage

Video

Wij nodigen je van harte uit voor onze volgende bijeenkomst. 

Kijk op [www.vno-ncwwest.nl/evenementen]www.vno-ncwwest.nl/evenementen voor het overzicht.

 


Reacties