'Er staat een nieuwe generatie politici te trappelen'

'Er staat een nieuwe generatie politici te trappelen'

In Den Haag lijkt het alsof er niets verandert nu de traditionele partijen de rollen lijken te gaan verdelen tijdens de formatie, maar achter de schermen staat een nieuwe generatie politici te trappelen. Sanneke Nulkes coacht en traint nieuwe politici en zij heeft het gevoel dat er de komende jaren veel gaat veranderen.

De versplintering van het politieke landschap wordt vaak als een negatieve ontwikkeling gezien, maar niet door Sanneke Nulkes. Zij ziet het in de eerste plaats als een positieve ontwikkeling. Nulkes: 'Zowel in Den Haag als in de lokale politiek zie je de opkomst van eenpitters en kleine partijen. Zij vertegenwoordigen een nieuwe generatie politici met een unieke achtergrond, zoals migranten(kinderen), of een nieuw gedachtengoed, denk aan Volt.' Ouderen, vrouwen en migranten blijven ondervertegenwoordigd in de politiek, erkent Nulkes, 'Maar het gaat snel de goede kant op.'

Nulkes is bezig met het schrijven van haar boek Succesvol in de politiek waarmee ze nieuwkomers wil stimuleren om de politiek in te gaan. Ze richt zich in het bijzonder op nieuwkomers die traditioneel geen stem hebben. Nulkes legt in het boek uit hoe de politiek werkt en hoe je jezelf op de kaart kunt zetten. Vandaag, 21 september 2021, start een crowdfundingcampagne op voordekunst.nl om de publicatie van het boek mogelijk te maken.

Kennisachterstand
De Noordwijkerhoutse belandde in 2007 op haar vierentwintigste met veel voorkeursstemmen als volksvertegenwoordiger in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Sinds die ervaring is Nulkes altijd actief gebleven in de politiek, inmiddels als coach en trainer van met name nieuwe politici. Ze merkt dat een groot deel van de mensen met wie ze werkt een andere achtergrond heeft en de politiek wil vernieuwen. Nulkes: 'De komende jaren gaan we dat merken, als zij toetreden tot de lokale en de landelijke politiek.'

Nu al staan er veel nieuwkomers in de rij voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Juist omdat zij veelal niet opgeleid zijn door de bekende landelijke partijen, hebben ze te maken met een forse kennisachterstand, niet alleen qua politieke kennis, maar ook wat betreft marketing- en communicatievaardigheden. Die brengt Nulkes hen bij: 'Migranten(kinderen), lhbti+ers, vrouwen, ouderen: ik verwacht dat de diversiteit in de politiek verrassend snel zal verbeteren.'

U kunt contact opnemen met Sanneke Nulkes via sannekenulkes@hotmail.com of (06) 13 19 45 66

 


Reacties