Astrium Accountants sluit zich aan bij Flynth adviseurs en accountants

Astrium Accountants sluit zich aan bij Flynth adviseurs en accountants Foto: John Brussel

Aan de ene kant had Flynth de ambitie om in Zoetermeer het accountantskantoor te verstevigen en aan de andere kant zag Astrium zich voor verschillende uitdagingen en voorwaarden gesteld waar je als zelfstandig kantoor lastiger aan kunt voldoen. Daarom besloten de accountantskantoren met elkaar verder te gaan.

'Alles draait om krachtenbundeling'

Met ingang van 1 januari 2023 sluit Astrium Accountants zich aan bij Flynth adviseurs en accountants. In de praktijk blijft alles nog even bij het oude, maar het is de bedoeling dat alle Astrium-medewerkers begin volgend jaar verhuizen naar het Flynth-pand aan de Heliumstraat. Maurice Verhoeff, clusterdirecteur Holland Zuid, vertelt: “Flynth is Nederlands grootste adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf. Een van de strategische doelstellingen van Flynth is het continueren van de groei van de auditpraktijk om daarmee de schaalgrootte te kunnen realiseren die nodig is om te kunnen blijven investeren in kwaliteit en innovatie. Met de overname van Astrium, dat op dit moment zowel in de onderwijssector als voor de lokale overheid tot een van de grootste accountantskantoren in Nederland behoort, groeit de vestiging in Zoetermeer tot een full-service kantoor met ongeveer honderd medewerkers.”

Uitbreiding specialisten
Relaties weten Astrium al meer dan 12,5 jaar te vinden voor alle voorkomende controlediensten en overige diensten, zoals fiscale advisering, verwerking van de salaris- en financiële administratie en overige assurance-opdrachten. Maurice vervolgt: “Met de acquisitie van Astrium wordt voor Flynth naast de beoogde omzetgroei toegang verkregen tot de sectoren gemeenten en lokale overheden en wordt de marktpositie die Flynth al had in de sector onderwijs aanzienlijk versterkt. Er ontstaat een mooie mix in onze portefeuille en er komt dus heel wat knowhow samen. Er zal onderling kennis en ervaring worden uitgewisseld en dat is voor zowel de medewerkers als de klanten een gunstige bijkomstigheid.”

Toekomstgericht
“Omdat autonoom groeien te langzaam gaat, geeft de aansluiting van Astrium bij Flynth ons de kans om mee te kunnen blijven doen aan de bovenkant van de markt”, weet Conny Stapel, registeraccountant bij Astrium. “Door intensief samen te werken en de kennis te bundelen, zijn we in staat om de continuïteit van beide organisaties op lange termijn te borgen en kunnen we onze relaties de kwaliteit en deskundigheid blijven bieden die ze verdienen. Zo kunnen zij straks gebruikmaken van de achtervang van het dienstenpakket van Flynth, zoals juridische ondersteuning, expertise op duurzaamheid en specifieke fiscaliteiten. En vergeet daarbij belangrijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, robotisering en data-analyse niet. Met andere woorden: met de aansluiting is de voortgang van de activiteiten voor onze relaties veiliggesteld. Bovendien is Flynth met veel ontwikkelingsperspectief een aantrekkelijke werkgever voor accountants die in diverse sectoren werkzaam willen zijn.”

Hoewel Flynth een veel grotere organisatie is, heerst er dezelfde no-nonsense cultuur die voor het middelgrote Astrium zo kenmerkend is. Conny: “De hoogwaardige dienstverlening in een laagdrempelige omgeving, met oog voor de menselijke maat, komt bij beide organisaties overeen. Daarbij zie je onder de collega’s van beide kantoren dat er nu al kennis wordt uitgewisseld en wordt samengewerkt. Het is natuurlijk een voordeel dat de vestigingen bij elkaar om de hoek liggen. Ik verwacht dat de integratie soepel verloopt.”

Wat de klant gewend is
Maurice: “Voordat de Astrium-medewerkers naar het gezamenlijke pand kunnen verhuizen, moet er flink verbouwd worden. De integratie van de systemen heeft heel wat voeten in aarde. Onze dienstverlening gaat onverminderd door.” Conny beaamt dat direct: “De klanten houden dezelfde contactpersoon en worden op dezelfde manier bediend als ze altijd al gewend waren. We blijven even toegankelijk en benaderbaar, juist omdat er wat dat betreft tussen Flynth en Astrium weinig verschillen zijn. En dat geldt ook voor de binding met het gebied. Waar de relaties profijt van zullen hebben, is dat er meer knowhow in huis is”, besluit ze. “Gezamenlijk worden wij het full-service kantoor van Zoetermeer en omgeving! Alleen maar prettig, lijkt mij.”

FLYNTH ZOETERMEER
Heliumstraat 64-84
2718 SL Zoetermeer
088 - 236 80 00
www.flynth.nl


Reacties