— Burgemeester Jamesplein

WerkgeversServicepunt Midden-Holland (WSP)

WerkgeversServicepunt Midden-Holland (WSP)


WerkgeversServicepunt Midden-Holland (WSP) stimuleert werkgevers om op een mensgerichte, slimme en financieel aantrekkelijke manier te ondernemen. Dat noemen we sociaal of inclusief ondernemen.  Daarmee willen we meer mensen in Bodegraven – Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen aan het werk helpen en houden. Het WSP is een samenwerking tussen deze  genoemde gemeenten, UWV, ontwikkelbedrijven Ferm-Werk en Promen. We werken nauw samen met regionale partners zoals opleiders, het Regionaal Mobiliteits team (RMT) en het Leer-werkloket.

Werkgevers kunnen zich melden als zij hulp nodig hebben bij hun zoektocht naar personeel. Via het WSP kunnen werkgevers ook een nieuwe doelgroep werknemers aanspreken: mensen die graag willen en kunnen werken, maar voor wie een baan nu nog niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld door het gebrek aan diploma’s, ervaring of omdat iets anders ze in de weg staat. WSP Midden-Holland gelooft erin dat iedereen die in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen woont een baan zou moeten krijgen bij werkgevers in de buurt!

Werkgevers hebben in deze tijd moeite om personeel te vinden en veel werkgevers denken dat de wervingsproblemen nog groter worden. Het WSP denkt mee vanuit het beschikbare arbeidspotentieel: hoe krijgen we déze mensen geschikt voor de vraag naar personeel bij de werkgevers? Het WSP kijkt samen met werkgevers naar bijvoorbeeld het aanpassen van wervingsmethoden. Of ze denken mee naar oplossingen zoals het zelf opleiden van nieuwe werknemers, het anders indelen van werk of het aanpassen van de functie-eisen.


WhatsApp us!